Regulament concurs

Regulament Concurs

 

 

Perioada de desfasurare a concursului:

– 29 noiembrie – 06 decembrie 2019, la Edana Shoes Production SRL

– 06 decembrie 2019 – extragerea castigatorului prin www.random.org

 

Organizatorul concursului:

Organizatorul concursului este Edana Shoes Production SRL (denumita in continuare “Administrator”) cu sediul in str. George Cosbuc, nr. 7, Dumbravita, jud. Timis, avand cod unic de inregistrare C.I.F. 37620788, atribut fiscal J35/1944/2017, telefon: 0722 211 151, e-mail: office@dodoshoes.ro

Participarea la acest concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Modul de desfasurare:

Concursul de tip tragere se va desfasura sub forma unei extrageri realizate prin intermediul site-ului www.random.org

In cadrul Concursului , Participantii trebuie:

  1. Sa dea like paginii Facebook Dodo Shoes
  2. Sa dea share public fotografiei de concurs
  3. Sa dea tag în comentariu a 3 prieteni – pentru egalitate de șanse, fiecare participant va posta câte un singur comentariu.

Premiul concursului:

In cadrul concursului va fi acordat 1 premiu (ales prin tragere la sorti), premiul constand într-o pereche de ghetute din blana merino marca Dodo Shoes.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de

a nu mai atribui premiul respectiv. Premiul se va acorda după desemnarea castigatorului si publicarea numelui acestuia într-un comentariu la postarea de concurs, conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.

Conditii de participare:

Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea intergrala, expresa si neechivoca a

prezentului Regulament. La concurs poate participa orice persoana fizica de pe tot teritoriul Romaniei, care indeplineste urmatoarele conditii:

– Like la pagina Facebook Dodo Shoes

– Comentează la postarea de concurs și dă tag la 3 prieteni, in perioada 29 noiembrie  – 06 decembrie  2019

– Dă share public fotografiei de concurs

– Accepta sa respecte regulile de participare si este de acord implicit cu termenii si conditiile concursului.

Daca profilele participanților sunt create doar pentru a da share concursurilor, Organizatorul are dreptul de a-si selecta participantii si de a-si alege un nou castigator.

Angajatii Organizatorului, angajatii agentilor, precum si rudele acestora pana la gradul al II-lea

inclusiv, nu pot participa la concurs.

Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la

desfasurarea concursurilor, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor si a serviciilor de piata (republicata) .

 

Stabilirea castigatorului si acordarea premiului:

Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, in data de 06.12.2019, prin www.random.org;  numele castigatorului va fi publicat intr-o noua postare.

Castigatorul are la dispozitie 48 de ore pentru a confirma desemnarea sa intr-un comentariu la postarea de concurs.

Pentru a beneficia de premiu, castigătorul va contacta telefonic Organizatorul si ii va furniza acestuia adresa completă pentru expedierea premiului în intervalul 06 – 08.12.2019.

Organizatorul va expedia premiul prin curier în intervalul 08 – 18.12.2019

Un participant va fi declarat castigator daca indeplineste conditiile de participare din prezentul Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul, in cazul in care participantul nu indeplineste conditiile de participare si/sau se afla in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul.

Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze Organizatorului numele, prenumele si numarul de telefon.

In cazul in care un participant desemnat castigator, este in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul, precum si in cazul in care nu sunt indeplinite oricare dintre conditiile de acordare a premiului, prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul va acorda premiul urmatoarei rezerve, in ordinea extragerii acestora.

In cazul epuizarii rezervelor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in perioada mentionata, acesta pierde dreptul de a primi premiul, care va fi acordat uneia dintre rezerve.

Premiul acordat este nominal, nu poate fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu poate fi convertit in bani. In cazul refuzului scris al Castigatorului de a beneficia de premiul oferit de catre Organizator, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

Conditiile de acordare a premiului:

Premiul va fi acordat Castigatorului, cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii: castigatorul trebuie să fie fan al paginii Facebook Dodo Shoes, sa respecte regulamentul concursului si sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

Comunicarea cu Participantul castigator trebuie sa fie posibila in termenii mentionati in prezentul Regulament.

In cazurile in care Participantul castigator nu indeplineste conditiile de acordare a premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea acestuia.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand descfasurarea Concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz.

Responsabilitatea:

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create in urma participarii la Concurs sau a utilizarii premiului de catre Participanti.

Date personale:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele personale ale participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii concursului, in scop de marketing. Datele personale prelucrate de catre Organizator, in vederea desfasurarii Concursului vor fi cele conținute in contul personal Facebook.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

– dreptul de a fi informat

– dreptul de a  avea acces la date

– dreptul de interventie asupra datelor

– dreptul de opozitie la prelucrarea datelor

– dreptul de a se adresa justitiei

Modificarea Regulamentului:

Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in

prezentu Regulament. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt disponibile pe site-ul Dodo Shoes, în pagina dedicată.

Reclamatii si litigii:

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Concursului va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litilgiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.